🖼️
  • SpamEater Pro Ngăn chặn spam email
  • SpamEater Pro là một trình anti-spam không nổi bật trong hàng ngũ các “đàn anh” khác nhưng lại có hiệu suất làm việc khá tốt. SpamEater có nhiều tuỳ chọn để người dùng thiết lập, xác định spam mail nhanh chóng với độ chính xác rất cao.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu