🖼️
  • Xếp Chữ cho iOS Giúp bé học phát âm, ghép vần
  • Xếp Chữ cho iOS là ứng dụng tìm từ, ghép chữ giúp bé khám phá thế giới xung quanh, phát triển kỹ năng ngôn ngữ và khả năng học hỏi của mình rất hiệu quả. Xếp Chữ chạy mượt mà trên cả iPhone, iPad và iPod Touch.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu