🖼️
  • The Silent Age cho Android Game phiêu lưu point-and-click ăn khách
  • The Silent Age đưa bạn vào một hành trình phiêu lưu vào thế giới tương lai đáng sợ, khi mà loài người đã tuyệt chủng. Nhiệm vụ của người chơi là tìm cách để thoát khỏi thế giới đen tối đó và trở về thực tại.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • The Silent Age cho iOS Game phiêu lưu giải đố hấp dẫn
  • The Silent Age cho iOS là game phiêu lưu giải đố hấp dẫn đưa bạn vào một cuộc hành trình khám phá đến tương lai đen tối, thời điểm loài người đã tuyệt chủng. Làm thế nào để thoát khỏi thế giới đó và trở về với thực tại?
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu