🖼️
  • HoverSnap

    Tiện ích chụp ảnh màm hình
  • HoverSnap là một tiện ích chụp ảnh màn hình tí hon miễn phí. Có 3 chức năng capture là Full screen (chụp toàn màn hình), Active window (chụp cửa sổ đang hoạt động) và Custom Area
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu