🖼️ Startup Company Full Release Game quản lý công ty khởi nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Hovgaard Games
  • Trong vai CEO của công ty phần mềm mới trong Startup Company, sứ mệnh của bạn là hoàn thành hợp đồng với khách hàng để kiếm tiền hoặc xây dựng chuỗi sản phẩm phần mềm của riêng mình.
  • windows Version: Full Release
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 165