🖼️
  • Gomoku cho Nokia 7650, 3650
  • Đây là game ca rô cho phép người chơi “quần thảo” trên những viên bi màu cùng bàn cờ có màu nền tùy chọn.
  • Xếp hạng: 3 30 Phiếu bầu