🖼️
  • YummySoup! for Mac Quản lý lượng thức ăn
  • YummySoup, cái tên ngộ nghĩnh của phần mềm đã nói lên phần nào công dụng của chương trình, giúp người sử dụng quản lý lượng thức ăn, lên kế hoạch mua sắm, chuẩn bị các công đoạn, chia sẻ bí quyết...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu