🖼️
  • Smash Cops Heat for iOS Game truy đuổi tội phạm cho iPhone/iPad
  • Game hành động đình đám với số lượng người chơi lên đến 10 triệu người đã xuất hiện dành cho Android, cùng với các tính năng độc đáo, thưởng lớn khi hoàn thành nhiệm vụ và các loại xe đua trong mơ.
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu