🖼️ DreamWorks Trolls Pop cho iOS 3.1 Game bắn bong bóng cùng Quỷ lùn tinh nghịch

🖼️
  • Phát hành: Huuuge Global
  • DreamWorks Trolls Pop là một game bắn bong bóng match-3 đầy màu sắc được xây dựng theo bộ phim hoạt hình Trolls (Quỷ lùn tinh nghịch) của DreamWorks Animation.
  • ios Version: 3.1.1