🖼️ Hype City - Idle Tycoon cho iOS 1.2 Game idle mô phỏng xây dựng thành phố

🖼️
  • Phát hành: Hypemasters
  • Hype City - Idle Tycoon là trò chơi mô phỏng xây dựng thành phố theo phong cách clicker nhàn rỗi miễn phí. Bạn trở thành kiến trúc sư và chịu trách nhiệm kiến thiết, phát triển thành phố của riêng mình.
  • ios Version: 1.2

🖼️ Hype City - Idle Tycoon cho Android 0.464 Game xây thành phố nhàn rỗi

🖼️
  • Phát hành: Hypemasters
  • Xin chào các kiến trúc sư thông thái! Game mô phỏng Hype City - Idle Tycoon cho Android mang đến cơ hội để bạn xây dựng thành phố mới tương tự như trong City Island 5 và Designer City.
  • android Version: 0.464