🖼️
  • Tidy Up cho Mac Tìm kiếm file trùng lặp
  • Với Tidy Up! Bạn có thể tìm kiếm các file và gói tin trùng; bằng ứng dụng, nội dung, loại, nhà sản xuất, tiện ích mở rộng, thời gian chỉnh sửa, thời gian tạo, tên, nhãn hiệu,...
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu