🖼️ Space Pirate Trainer Early Access Game bắn robot thực tế ảo

🖼️
  • Phát hành: I-Illusions
  • Space Pirate Trainer là game hành động thực tế ảo dành cho HTC Vive. Tham gia game bạn sẽ trở thành một Space Pirate, chống lại những làn sóng không ngừng của robot bằng cách sử dụng tất cả các loại vũ khí và tiện ích cần thiết.
  • windows Version: Early Access