🖼️
  • 7capture Chụp ảnh màn hình đẹp, miễn phí
  • 7capture là phần mềm chụp ảnh màn hình khá ấn tượng, giúp bạn lưu lại toàn bộ màn hình, một vùng hoặc một cửa sổ nhất định, loại bỏ phần nền thừa, lưu ảnh chụp trong nhiều định dạng khác nhau với chất lượng tốt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️