🖼️
🖼️
  • iCare Data Recovery Khôi phục dữ liệu
  • iCare Data Recovery Software là một phần mềm khôi phục dữ liệu cho phép bạn thực hiện các thao tác "undelete, unformat, undo shift+delete" để lấy lại file từ ổ cứng đã định dạng.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • iCare Undelete Free 1.0
  • iCare Undelete Free là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn phục hồi các tập tin bị mất hoặc xóa một cách dễ dàng. Tất cả bạn phải làm là kết nối thiết bị cần thiết với máy tính nếu bạn muốn lấy lại các tập tin từ camera, ổ USB...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu