🖼️
  • Slice It!

    Game trí tuệ dùng dao cắt gỗ
  • Slice It! là trò chơi trí tuệ cho tất cả mọi người. Nó sử dụng kỹ năng logic và hình học để cắt gỗ thành những miếng nhỏ có kích thước bằng nhau, với rất nhiều hình dạng và thách thức.
  • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu