🖼️ Know by heart Game mô phỏng cuộc sống thời thơ ấu

🖼️
  • Phát hành: Ice-Pick Lodge
  • Know by heart là game mô phỏng cuộc sống, kể về cuộc đoàn tụ của một nhóm bạn thời thơ ấu sau một thời gian xa nhau. Tuy nhiên, một sự kiện điều bất ngờ đang đe dọa phá hủy cuộc hội ngộ này.
  • windows