🖼️
🖼️
  • IcoFX

    Công cụ chỉnh sửa icon
  • IcoFX là công cụ chỉnh sửa icon miễn phí đã giành được giải. Đây là một giải pháp tất cả trong một cho việc tạo icon, xuất và chỉnh sửa. Phần mềm được thiết kế để làm việc với icon của Windows XP và Vista hỗ trợ trong suốt.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu