🖼️ iData for Mac 3.1 Phần mềm cơ sở dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: iData Partners
  • iData là phần mềm cơ sở dữ liệu rất dễ sử dụng, linh hoạt dành cho Macintosh và iPhone. Giống như các phần mềm đi trước - QuickDEX, và InfoGenie – iData là cách hoàn hảo để có được thông tin hỗn hợp ngay trong tầm tay...
  • mac Version: 3.1.18
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 367