🖼️ Desktop Sidebar 1.05 Beta Build 116 Truy cập ứng dụng nhanh trên desktop

🖼️
  • Phát hành: Idea2
  • Desktop Sidebar là thanh công cụ được đặt ở bên phải màn hình desktop, giúp bạn cập nhật thông tin nhanh chóng và truy cập nhanh 1 số chương trình thường sử dụng.
  • windows Version: 1.05 Beta Build 116
  • Đánh giá: 14
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 11.364