🖼️ iDear Media Recovery for Mac 2.1 Khôi phục các file đa phương tiện cho Mac

🖼️
  • Phát hành: iDear Software
  • iDear Media Recovery for Mac là phần mềm khôi phục các file đa phương tiện chuyên nghiệp dành người dùng Mac để phục hồi lại các bức ảnh, video và tập tin audio bị mất, bị xóa, định dạng hoặc không thể truy cập được.
  • mac Version: 2.1