🖼️
  • iDisksoft Data Recovery Khôi phục dữ liệu
  • Data Recovery for windows cho phép người dùng tìm kiếm và khôi phục bất kì dữ liệu bị mất hay bị xóa nào, bao gồm các file, ảnh, email, phim,... từ ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ ngoài.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • iDisksoft File Recovery for Mac Phần mềm khôi phục tập tin trên Mac
  • iDisksoft File Recovery for Mac là một ứng dụng chuyên nghiệp cung cấp cho người dùng nhiều tính năng hữu ích để khôi phục lại tập tin bị xóa khỏi máy Mac hoặc Macbook, đồng thời lấy lại ảnh từ phân vùng, ổ cứng, thẻ nhớ, thẻ SD bị mất, vv.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iDisksoft Data Recovery for Mac
  • iDisksoft Data Recovery for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu Mac chuyên nghiệp, có thể khôi phục dữ liệu Mac bị lỗi do xóa, format, lây nhiễm virus,....
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu