🖼️ LifeZ - Survival Game sinh tồn chống lại zombie, sinh vật đột biến

🖼️
  • Phát hành: iDs Games
  • Trong game sinh tồn kinh dị LifeZ - Survival, người chơi phải xây dựng nơi trú ẩn an toàn, tìm kiếm nguồn nước và thức ăn, khai thác tài nguyên và chiến đấu chống lại bọn zombie hung tợn.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 72