🖼️ Survivalcraft 2 cho iOS 2.2 Game sinh tồn phong cách Minecraft cho iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: Igor Kalicinski
  • Survivalcraft 2 là game sinh tồn nằm trong bộ game ăn theo bom tấn Minecraft. Trong sân chơi này, bạn sẽ phải vượt qua các thử thách để sống sót bằng kỹ năng sinh tồn của mình và kiến tạo lại thế giới.
  • ios Version: 2.2.60.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.528