🖼️ Energy Bar cho Android EB_6.4 Thanh báo lượng pin độc đáo cho điện thoại

🖼️
  • Phát hành: IJP
  • Energy Bar sẽ bổ sung một thanh báo lượng pin ở trên đầu màn hình cho người dùng biết được lượng pin hiện tại của điện thoại. Ứng dụng hiển thị lượng pin rõ rằng hơn và theo một cách thú vị hơn trên smartphone Android của bạn.
  • android Version: EB_6.4.2_BETA

🖼️ Chat Helper for WhatsApp cho Android BETA_3 Tạo widget tin nhắn cho WhatsApp Messenger

🖼️
  • Phát hành: IJP
  • Chat Helper for WhatsApp for Android là ứng dụng thú vị cho phép tạo một widget tin nhắn WhatsApp nổi trên các ứng dụng khác để người dùng dễ dàng cập nhật tin nhắn mới mà không cần phải mở ứng dụng.
  • android Version: BETA_3