🖼️ Friday the 13th: The Game 1.29 Game kinh dị Thứ 6 ngày 13

🖼️
  • Phát hành: IllFonic
  • Friday the 13th: The Game là tựa game kinh dị Thứ 6 ngày 13 với góc nhìn người thứ 3 rộng lớn. Sát thủ Jason đã trở lại và hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra?
  • windows Version: 1.29.19
  • Đánh giá: 75
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.840