IM-Magic Inc. is a team of young passionate C++ programmers who have been dedicated in developing disk utilities for more than 10 years. By the name of "IM-Magic", we aimed to create magic on disks. The company is dedicated in disk management software with first released IM-Magic Partition Resizer. At present, we focus on developing better disk management tools and we wish to offer more useful disk toolkit to users from around the world.

🖼️ IM-Magic Partition Resizer Pro 1.5 Tiện ích quản lý phân mảnh đĩa

🖼️
 • Phát hành: IM-Magic
 • IM-Magic Partition Resizer Pro là một chương trình hỗ trợ điều chỉnh kích thước của các phân mảnh đĩa trên ổ cứng máy tính của bạn.
 • windows Version: 1.5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

🖼️ IM-Magic Partition Resizer Server Edition 1.5 Quản lý đĩa trên server

🖼️
 • Phát hành: IM-Magic
 • IM-Magic Partition Resizer Server Edition là một công cụ hữu ích để quản lý phân bổ dung lượng đĩa trên các server. Chương trình này sẽ giúp người dùng mở rộng và thu nhỏ phân mảnh đĩa để tạo ra dung lượng trống để chứa thêm tệp tin.
 • windows Version: 1.5.0

🖼️ IM-Magic Partition Resizer 1.5 Điều chỉnh kích thước ổ đĩa

🖼️
 • Phát hành: IM-Magic
 • IM-Magic Partition Resizer là một phần mềm miễn phí cho phép người dùng thay đổi kích thước của một phân mảnh ổ đĩa một cách dễ dàng. Người dùng có thể sử dụng chương trình này để điều chỉnh cấu trúc ổ cứng mà không cần xóa đi dữ liệu lưu trong các ổ đó.
 • windows Version: 1.5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 514