🖼️ ISTS PDF Protector

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • PDF Protector Software là công cụ dùng để bảo vệ tập tin PDF bằng cách thiết lập mật khẩu cho tập tin đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 439

🖼️ ISTS Wave Merger Software

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • WAVE Merger Software là công cụ dùng để nối nhiều tập tin âm thanh WAV đã ghi thành một tập tin WAV lớn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 369

🖼️ ISTS Text to Speak

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • Text to Sound Software còn được biết đến như Word to Sound Converter là công cụ dùng để chuyển đổi tài liệu văn bản sang âm thanh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 685

🖼️ ISTS PDF Watermarking

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • PDF Watermark software được biết đến như là dấu bảo đảm của ứng dụng PDF bản quyền – là ứng dụng dùng để tạo hình mờ cho tài liệu PDF bao gồm cả văn bản và hình ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 393

🖼️ TIFF to PDF Creator

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • TIFF to PDF Creator là phần mềm chuyển đổi tập tin TIFF sang định dạng PDF. Có thể chuyển đổi trang duy nhất cũng như nhiều trang tập tin TIFF sang định dạng PDF. Nó cũng hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

🖼️ JPG to PDF Creator

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • JPG to PDF Creator là phần mềm thiết kế để chuyển đổi ảnh sang định dạng PDF. Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, dễ dàng chuyển đổi hình ảnh định dạng JPG vào tập tin PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 667

🖼️ BMP to PDF Creator

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • BMP to PDF Creator là phần mềm giúp bạn chuyển đổi hình ảnh, bản vẽ, scan và fax vào PDF
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 354

🖼️ ISTS Excel to PDF Converter

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • ISTS Excel to PDF Converter có thể chuyển đổi Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsb) sang tập tin PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 520

🖼️ ISTS Complete PDF Solution

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • ISTS Complete PDF Solution có thể chuyển đổi Word, Excel, PDF để tạo ra hình ảnh với định dạng: TIF, GIF, BMP và JPG. Bạn có thể tạo mật khẩu để bảo vệ file PDF đầu ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 265

🖼️ GIF to PDF Creator

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • GIF to PDF Creator là một công cụ rất đơn giản và dễ sử dụng nhanh chóng chuyển đổi hình ảnh sang các tập tin PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 480

🖼️ Files Converter

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • Files Converter là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng sẽ giúp bạn chuyển đổi nhiều định dạng tập tin MS Word, RTF, văn bản sang định dạng HTML.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 799

🖼️ ISTS PDF To Image Converter

🖼️
 • Phát hành: Imbue Software
 • ISTS PDF To Image Converter là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để chuyển đổi một số lượng lớn các tập tin PDF sang định dạng hình ảnh với độ chính xác cao.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 273
Có tất cả 18 phần mềm.