🖼️
  • imollo Phần mềm chia sẻ tập tin từ xa
  • imollo là một ứng dụng mới để gửi và nhận các tập tin từ xa. sử dụng imollo vô cùng đơn giản va dễ dàng, bạn chỉ cần kéo và thả các tập tin mà mình muốn chia sẻ với người khác.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu