🖼️
  • Simple Music Player For Android

  • Simple Music Player là phần mềm cho phép bạn dễ dàng truy cập vào tất cả các tập tin nhạc trong cùng một màn hình. Bạn có thể xem danh sách Album, chi tiết bản nhạc đang nghe, tạm dừng bài hát, nghe lại bài nát kế tiếp và trước đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Bookmark Folder Manager Free For Android

  • Bookmark Folder Manager Free là ứng dụng cho phép bạn tạo các thư mục Bookmark trực tiếp trong trình duyệt Android.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu