🖼️ iDraw 2.5 Công cụ vẽ vector

🖼️
  • Phát hành: Indeeo
  • iDraw là một công cụ vẽ vector thân thiện với người dùng được sử dụng để tạo ra các thiết kế và sản phẩm minh họa chuyên nghiệp. Được trang bị một bộ công cụ đầy đủ và toàn diện, iDraw sẽ là phần mềm vẽ vector mà bất kì người sử dụng máy tính Mac nào cũng muốn sở hữu.
  • mac Version: 2.5.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 498