🖼️
  • EZ Screen Recorder Phần mềm chụp ảnh màn hình
  • EZ Screen Recorder là phần mềm chụp ảnh màn hình để ghi lại hoạt động màn hình thành các tập tin video AVI. Bạn có thể ghi lại toàn màn hình, một cửa sổ, vùng cố định hay bất kỳ phần nào của màn hình.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
  • infallsoft Screen Capture
  • infallsoft Screen Capture là phần mềm toàn diện để bạn có thể thoải mái chụp màn hình. Phần mềm này bao gồm tính năng chụp toàn bộ màn hình, chụp theo vùng, chụp cửa sổ, chụp cuộn chuột, chụp trực tiếp, ghi video màn hình, ghi lại âm thanh,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Infallsoft DVD Slideshow 2.02
  • Chỉ với 3 bước đơn giản, infallsoft DVD Slideshow cho phép bạn tạo ra các DVD trình diễn ảnh để xem trên TV...
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu