🖼️ Shadows of Kepler Game sinh tồn ngoài không gian cực đáng sợ

🖼️
  • Phát hành: Infinite Hole
  • Shadows of Kepler là game sinh tồn kết hợp kinh dị viễn tưởng có yếu tố RPG. Hãy vào vai Trung sĩ Cooper và giúp anh ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc hành trình khám phá hành tinh Kepler đáng sợ!
  • windows