🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Railways cho Android

    Game lái tàu hỏa trên đường ray
  • Railways là game mô phỏng lái tàu hỏa trên đường ray. Mục tiêu của người chơi là điều hướng các đoàn tàu di chuyển một cách chiến lược giữa các đường ray, đón hành khách và đừng để xảy ra va chạm, tai nạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu