🖼️ Infinity New Tab 2.11 Tiện ích Chrome bổ sung nhiều tính năng cho tab mới

🖼️
  • Phát hành: InfinityNewTab
  • Infinity New Tab là tiện ích mở rộng của Chrome giúp tạo điều kiện thuận lợi và phong cách lịch lãm cho quá trình sử dụng trình duyệt Google Chrome của người dùng bằng cách cải thiện tính năng của tab mới.
  • windows Version: 2.11.5