🖼️ Heroes of Civilizations Game thẻ bài cổ điển

🖼️
  • Phát hành: Initiative Games
  • Sự kết hợp giữa game chiến thuật với thẻ bài đã tạo nên trò chơi Heroes of Civilizations miễn phí trên Steam. Không yêu cầu cấu hình cao, đồ họa cổ điển và gameplay đặc sắc chính là những nét hấp dẫn riêng của game Heroes of Civilizations cho Windows.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 55