🖼️ Ventusky: Weather Maps cho Android 1.0 Xem bản đồ thời tiết chính xác trên điện thoại

🖼️
  • Phát hành: InMeteo
  • Ventusky là ứng dụng dự báo thời tiết chính xác cao dựa vào vị trí của bạn kết hợp với bản đồ thể hiện diễn biến thời tiết trong khu vực xung quanh. Nhờ đó, người dùng có thể nhìn thấy thời tiết tổng thể như mưa đến từ khu vực nào, gió được thổi đến từ đâu.
  • android Version: 1.0.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 96