🖼️ Quick Drawer cho Android 1.0 Truy cập ứng dụng nhanh trên Android

🖼️
  • Phát hành: InnoTools
  • Quick Drawer là công cụ quản lý ứng dụng thông minh giúp bạn dễ dàng tìm kiếm cũng như truy cập các chương trình đã cài đặt trên máy một cách nhanh nhất. Quick Drawer chạy được trên Android 2.3.3 trở lên và hoàn toàn miễn phí.
  • android Version: 1.0.5b