🖼️ Trinium Wars 1.0 Game nhập vai hậu khải huyền, tranh giành tài nguyên quý

🖼️
  • Phát hành: InselGames
  • Trinium Wars là game nhập vai giả tưởng hậu khải huyền được thiết lập trong bối cảnh trái đất sau chiến tranh thế giới thứ ba. Chơi game, bạn sẽ được tham gia vào cuộc đấu tranh cho chất hiếm nhất trong vũ trụ: Trinium.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 194