🖼️
  • MatrixLocker Bảo vệ và ngụy trang thư mục
  • MatrixLocker là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bảo vệ dữ liệu bằng cách khóa thư mục và ngụy trang các thư mục này dưới các biểu tượng khác nhau. Bằng cách này, bạn sẽ ngăn được những người dùng bất hợp pháp truy cập vào nội dung thư mục.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu