🖼️ Văn khấn Việt Nam cho Android 1.0 Tổng hợp văn khấn các ngày lễ, tết trong năm

🖼️
  • Phát hành: InsightSoft Dev
  • Văn khấn Việt Nam tổng hợp khá đầy đủ những bài văn khấn vào mỗi dịp lễ, tết trong năm. Với gần 100 bài văn khấn, thuộc các thể loại khác nhau, giúp bạn nhanh chóng tìm thấy bài văn khấn mình cần.
  • android Version: 1.0.2