🖼️
🖼️
  • Inspyder Sitemap Creator
  • Inspyder Sitemap Creator 3.1.2 có thể tạo XML sitemap chính xác trong giây lát. Bạn chỉ cần nhập vào URL và “Go”. Inspyder Sitemap Creator sẽ bò trườn trên site của bạn và tạo một XML sitemap đã sẵn sàng cho việc đệ trình lên tất cả các cỗ máy tìm kiếm lớ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • OrFind
  • OrFind 3.0.4 là một công cụ dễ sử dụng cho việc phát hiện và xóa các file không được liên kết khỏi website của bạn. Chương trình làm việc bằng cách kiểm tra mọi liên kết trên website của bạn và so sánh các liên kết đó với các file được lưu trên máy chủ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Power Search
  • Inspyder Power Search là một công cụ dễ sử dụng cho phép tìm kiếm và trích rút dữ liệu từ bất cứ website nào. Power Search có thể bò trườn trên bất cứ website nào và tìm kiếm các từ hoặc cụm từ nào đó, hoặc trích rút dữ liệu bằng cách truy vấn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu