🖼️ Frontier Defense cho iOS 1.0 Game thủ thành hấp dẫn trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Intervalr
  • Bố trí tháp pháo và dàn đội hình quân đội một cách thích hợp để ngăn chặn đường tiến quân và đánh bại lực lượng quái vật có âm mưu thôn tính thế giới trong Frontier Defense cho iOS. Hãy thể hiện tài năng chiến thuật của bạn trong game thủ thành tuyệt hay này.
  • ios Version: 1.0.1