🖼️ InNote for Windows Phone 1.0 Tạo ghi chú trên Windows Phone

🖼️

🖼️ CamCard for Windows Phone 3.0 Chụp ảnh danh thiệp cá nhân trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: IntSig International Holding
  • CamCard for Windows Phone là ứng dụng đọc danh thiếp hàng đầu không chỉ trên nền tảng Windows Phone 8 mà còn trên những nền tảng khác. Hãy chụp hình của bất kỳ danh thiếp nào để lưu lại thông tin liên lạc.
  • Windows Phone Version: 3.0.0.30