🖼️ Speak-A-Message 9.7 Thu âm và gửi tin nhắn thoại

🖼️
  • Phát hành: Inventivio GmbH
  • Speak-A-Message là một ứng dụng được thiết kế để thu âm giọng nói và gửi email giọng nói. Người dùng sử dụng công cụ này để thu âm, phát lại và gửi tin nhắn dạng audio.
  • windows Version: 9.7.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 112