🖼️ Connect The Dots Ultimate 1.5 Bé học số, chữ cái, từ vựng thông qua các trò chơi

🖼️
  • Phát hành: IPV Solutions
  • Connect The Dots Ultimate là game giáo dục dành cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Connect The Dots Ultimate giúp bé học bảng chữ cái Alphabet, số đếm và từ vựng thông qua trò chơi nối chấm quen thuộc.
  • windows Version: 1.5.0.0
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 716