🖼️
  • IrfanView Xem và chỉnh sửa ảnh miễn phí
  • IrfanView 4.57 là một chương trình chỉnh sửa hình ảnh nhỏ gọn và mạnh mẽ. IrfanView cung cấp cho người dùng nhiều công cụ để tinh chỉnh và thêm hiệu ứng cho ảnh rất nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 · 31 Phiếu bầu
🖼️
  • Irfan View
  • Là một chương trình nhỏ gọn, dễ sử dụng để xem và sửa ảnh, tạo ra một số hiệu hứng đặt biệt cho ảnh. Hơn nữa đây là một chương trình "độc chiêu" gọn nhẹ xem được rất nhiều ảnh định dạng khác nhau, nghe nhạc, xem phim...
  • Xếp hạng: 3 · 4 Phiếu bầu