🖼️
  • Sharpshooter for Mac
  • Sharpshooter là một ứng dụng nhỏ gọn giúp bạn quản lý các bản chụp màn hình dễ dàng hơn. Mỗi khi tạo một bản chụp màn hình trên máy tính Mac OS X với lệnh Command-Shift-3 (hoặc với các biến khác),...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu