🖼️ Sharpshooter for Mac

🖼️
  • Phát hành: Isaac Wankerl
  • Sharpshooter là một ứng dụng nhỏ gọn giúp bạn quản lý các bản chụp màn hình dễ dàng hơn. Mỗi khi tạo một bản chụp màn hình trên máy tính Mac OS X với lệnh Command-Shift-3 (hoặc với các biến khác),...
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 281