🖼️ Pixia 6.50c Công cụ vẽ, chỉnh sửa ảnh miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Isao Maruoka
  • Pixia cung cấp tới người dùng nhiều mẹo với chổi cọ, layer, mask, các công cụ bản vẽ nền tảng vectơ và bitmap, màu, âm thanh, điều chỉnh ánh sáng và rất nhiều bước undo cũng như redo.
  • windows Version: 6.50c
  • Đánh giá: 34
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 28.152