🖼️ iSpeech Translator For Blackberry Phần mềm biên dịch cho BlackBerry

🖼️
 • Phát hành: iSpeech org
 • Đọc và dịch bất kỳ từ hay cụm từ nào, bao gồm cả email hoặc SMS dưới dạng đa ngôn ngữ với iSpeech Translator for BlackBerry.
 • blackberry
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 690

🖼️ iSpeech Translator For Android Phần mềm dịch và phát âm

🖼️
 • Phát hành: iSpeech org
 • iSpeech Translator là phần mềm có thể dịch và phát âm bất kỳ từ hoặc cụm từ bao gồm email hoặc văn bản (SMS) và có thể lựa chọn ngôn ngữ bản dịch tương ứng dành cho Android.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 863

🖼️ iSpeech Translator For iOS Phần mềm dịch và phát âm

🖼️
 • Phát hành: iSpeech org
 • iSpeech Translator là phần mềm có thể dịch và phát âm bất kỳ từ hoặc cụm từ bao gồm email hoặc văn bản (SMS) và có thể lựa chọn ngôn ngữ bản dịch tương ứng dành cho iPhone, iPod Touch và iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 583