🖼️ Sohodox 9.5 Phần mềm quản lý tài liệu hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: ITAZ Technologies
  • Sohodox là một phần mềm quản lý tài liệu dựa trên Windows được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nó, tài liệu của họ không chỉ được lưu trữ an toàn mà còn được sắp xếp hợp lý để dễ dàng tìm kiếm sau này.
  • windows Version: 9.5.0.9
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 66